வேளாண்மைப் பொறியியல் துறையின் மூலம் விவசாயிகள் வேளாண் இயந்திரங்கள் மற்றும் கருவிகளை உடனடியாக மானியத்தில் வாங்கி பயன் பெற்றிட நல்ல வாய்ப்பு!