கரோனாவினால் உலகச் சந்தையில் முருங்கை இலைகளுக்கு தேவை அதிகரிப்பு: உற்பத்தியை அதிகரிக்க தோட்டக்கலைத் துறை அறிவுறுத்தல்